Autoři fotografií: Jana Rabenhauptová, Michal Czanderle, Petr Doček, Pavel Nový